Tags:

Tìm hiểu khái niệm và cách tạo khoá ngoại trong SQL

Khoá ngoại(foreign key) được dùng để liên kết 2 bảng có mối quan hệ với nhau, đôi khi còn được gọi là khóa tham chiếu(referencing key).

Khoá ngoại là một hoặc nhiều cột chứa giá trị khớp với khoá chính của một bảng khác trong mối quan hệ.

Cách tạo khoá ngoại trong SQL

Ví dụ có bảng CUSTOMERS với cấu trúc như sau:

CREATE TABLE CUSTOMERS(
  ID  INT       NOT NULL,
  NAME VARCHAR (20)   NOT NULL,
  AGE INT       NOT NULL,
  ADDRESS CHAR (25) ,
  SALARY  DECIMAL (18, 2),    
  PRIMARY KEY (ID)
);

Và bảng ORDERS chứa khoá ngoại là thuộc tính CUSTOMER_ID tham chiếu đến khoá chính của bảng CUSTOMERS ID.

CREATE TABLE ORDERS (
  ID     INT    NOT NULL,
  DATE    DATETIME, 
  CUSTOMER_ID INT references CUSTOMERS(ID),
  AMOUNT   double,
  PRIMARY KEY (ID)
);
Nếu bảng ORDERS đã được tạo và khóa ngoại chưa được đặt, hãy sử dụng cú pháp để chỉ định khóa ngoại bằng cách thay đổi bảng.
ALTER TABLE ORDERS 
  ADD FOREIGN KEY (Customer_ID) REFERENCES CUSTOMERS (ID);

Xoá khoá ngoại trong SQL

Để bỏ một khoá ngoại trong sql, hãy sử dụng cú pháp SQL sau.

ALTER TABLE ORDERS
  DROP FOREIGN KEY;

Nguồn tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/sql/sql-foreign-key.htm

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x