Tags:

SQL – Tổng hợp tất cả các chủ đề trong SQL

SQL là viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn tiêu chuẩn được sử dụng để tạo mới, cập nhật và truy vấn dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ như MySQL, Oracle, SQL Server, PostGre, etc.

Có thể coi SQL là ngôn ngữ chung mà bất cứ hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nào cũng phải đáp ứng.

Để có thể tìm hiểu SQL một cách hiệu quả, mình sẽ được chia thành phần nhỏ theo thứ tự học như sau

 • Basics
 • Clauses / Operators
 • Functions
 • Queries
 • SQL-Injection
 • PL/SQL
 • MySQL
 • SQL Server
 • Misc
 • Quick Links

Basics

Clauses / Operators

SQL-Injection

 • SQL Injection
 • How to use SQLMAP to test a website for SQL Injection vulnerability
 • Mitigation of SQL Injection Attack using Prepared Statements (Parameterized Queries)
 • Basic SQL Injection and Mitigation with Example

Functions

Queries

Tìm hiểu

Bài tập

Quản lý chuyến bay

Quản lý đề tài 

 
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x