Tag: SQL

Toán tử MINUS trong SQL

Toán tử MINUS trong SQL được sử dụng với hai câu lệnh SELECT dùng để loại bỏ tập kết quả thu được bởi truy vấn SELECT đầu tiên khỏi tập kết quả thu được bởi truy vấn SELECT thứ hai.

Phép chia trong SQL

Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, SQL không hỗ trợ phép chia vì thế chúng ta phải thể hiện nó thông qua sự hỗ trợ của các mện

Các hàm hệ thống trong SQL

Trong SQL ngoài các hàm thông thường hỗ trợ xử lý chuỗi, số, ngày tháng trong SQL, thì nó còn cung cấp các hàm hệ thống giống giúp chúng ta lấy một số thông tin về user, connection, database. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các hàm này và lấy ví dụ để hiểu rõ …