Tags:

Các hàm hệ thống trong SQL

Trong SQL ngoài các hàm thông thường hỗ trợ xử lý chuỗi, số, ngày tháng trong SQL, thì nó còn cung cấp các hàm hệ thống giống giúp chúng ta lấy một số thông tin về user, connection, database.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các hàm này và lấy ví dụ để hiểu rõ hơn.

BIN()

được sử dụng để chuyển đổi một số sang dạng số nhị nhân

SELECT BIN(18);

Output: 10010

BINARY() 

Dùng để chuyển đổi một giá trị thành chuỗi nhị phân.

SELECT BINARY "deftblog"

Output: deftblog

COALESCE()

Nó trả về giá trị khác null đầu tiên trong danh sách.

SELECT COALESCE(NULL, NULL, NULL, 'https://shareprogramming.net//.com', NULL, 'Example.com');

Output: https://shareprogramming.net//.com

CONNECTION_ID()

Trả về ID của kết nối hiện tại

SELECT CONNECTION_ID();

Output:

CONNECTION_ID:
5

CURRENT_USER()

ó trả về tên người dùng và tên máy chủ cho tài khoản MySQL được máy chủ sử dụng để xác thực máy khách hiện tại.

SELECT CURRENT_USER();

Output

CURRENT_USER()
root@localhost

DATABASE()

Trả về tên của tên của database hiện tại đang được sử dụng.

DATABASE()
northwind

IF()

Nó trả về một giá trị BOOLEAN phụ thuộc vào điều kiện đầu vào.

SELECT IF(200<500, "YES", "NO");

Output

SELECT IF(200<500, “YES”, “NO”);
YES

LAST_INSERT_ID()

Nó trả về giá trị AUTO_INCREMENT đầu tiên được đặt bởi câu lệnh INSERT hoặc UPDATE gần đây nhất.

Output

LAST_INSERT_ID()
0

NULLIF()

Nó trả về biểu thức đầu tiên nếu hai biểu thức không bằng nhau. Nếu các biểu thức bằng nhau, NULLIF trả về giá trị rỗng của kiểu biểu thức đầu tiên.

SELECT NULLIF(25.11, 25);
NULLIF(25.11, 25)
25.11

 

SELECT NULLIF(12, 12);
NULLIF(12, 12)
NULL

SESSION_USER()

Nó trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tạ

SELECT SESSION_USER();

Output

SESSION_USER()
root@localhost

USER()

Nó trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.

SELECT USER();

Output

USER()
root@localhost

VERSION()

Nó trả về phiên bản của cơ sở dữ liệu MySQL.

Output

VERSION()
8.0.11

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/sql-advanced-functions/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x