Tags:

Cách lấy tên của tất cả các bảng trong SQL

Để lấy tên bảng bằng câu lệnh SELECT, chúng ta có thể  sử dụng “information_schema.tables”. Hãy xem một ví dụ, trong đó có một cơ sở dữ liệu chứa 3 bảng.
Cú pháp để lấy tất cả các tên bảng với sự trợ giúp của câu lệnh SELECT.
SELECT Table_name as TablesName from information_schema.tables where table_schema = 'yourDatabaseName';

Sử dụng cơ sở dữ liệu “test” và áp dụng cú pháp trên để lấy tên bảng bằng SELECT

mysql> use test;
Database changed
mysql> SELECT Table_name as TablesName from information_schema.tables where table_schema = 'test';
+--------------------+
| TablesName     |
+--------------------+
| destination    |
| myisamtoinnodbdemo |
| originaltable   |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Nguồn tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/get-table-names-using-select-statement-in-mysql

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x