Tags:

Toán tử MINUS trong SQL

Toán tử MINUS trong SQL được sử dụng với hai câu lệnh SELECT dùng để loại bỏ tập kết quả thu được bởi truy vấn SELECT đầu tiên khỏi tập kết quả thu được bởi truy vấn SELECT thứ hai.

Đơn giản, chúng ta có thể nói rằng toán tử MINUS sẽ chỉ trả về những hàng chỉ xuất hiện trong câu truy vấn SELECT đầu tiên mà không chứa trong câu truy vấn thứ hai.

Phép trừ có thể mô tả được bởi hình sau:

Như bạn có thể thấy trong sơ đồ trên, toán tử MINUS sẽ chỉ trả về những hàng có trong tập kết quả từ Table1 và không có trong tập kết quả của Table2.

Cú pháp

SELECT column1 , column2 , ... columnN
FROM table_name
WHERE condition
MINUS
SELECT column1 , column2 , ... columnN
FROM table_name
WHERE condition;

Ví dụ

Cho 2 bảng Table1 và Table2 như sau:

Table1

Name Address Age Grade
Harsh Delhi 20 A
Gaurav Jaipur 21 B
Pratik Mumbai 21 A
Dhanraj Kolkata 22 B

Table2

Name Age Phone Grade
Akash 20 xxxxxxxxxx A
Dhiraj 21 xxxxxxxxxx B
Vaibhav 21 xxxxxxxxxx A
Dhanraj 22 xxxxxxxxxx B

 

SELECT NAME, AGE , GRADE
FROM Table1
MINUS 
SELECT NAME, AGE, GRADE 
FROM Table2

Kết quả: Truy vấn trên sẽ chỉ trả về những hàng duy nhất trong ‘Table1’. Chúng ta có thể thấy rõ rằng các giá trị trong các trường NAME, AGE và GRADE cho hàng cuối cùng trong cả hai bảng là như nhau. Do đó, đầu ra sẽ là ba hàng đầu tiên từ Table1. Kết quả thu được được hiển thị bên dưới:

Name Age Grade
Harsh 20 A
Gaurav 21 B
Pratik 21 A

Lưu ý: Toán tử MINUS không được hỗ trợ với tất cả các cơ sở dữ liệu. Nó được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu Oracle, còn trong SQL hoặc PostgreSQL thì không.

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/sql-minus-operator/

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x