Tags:

Tìm nhân viên có mức lương cao thứ nhì trong sql

Sau khi đã có các kiến thức căn bản về SQL, và thực hành rất nhiều bài tập, thì có lẽ giờ đây là lúc đối mặt với những câu hỏi hóc búa trong SQL. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một câu hỏi được khá nhiều nhà tuyển dụng đặt ra cho các sinh viên mới ra trường. Trong đấy mình cũng đã từng bị hỏi khi phỏng vấn ở VNG, một công ty ở thời điểm hiện tại có thể nói là đáng mơ ước của rất nhiều sinh viên – Tìm nhân viên có mức lương cao thứ nhì. 

Lưu ý câu hỏi trên có thể biến tấu thành các kiểu hỏi khác nhau, tuy nhiên nó vẫn có chung tình huống và cách xử lý.

Cho bảng NHANVIEN sau:

Name   Salary
---------------
abc   100000
bcd   1000000
efg   40000
ghi   500000

Tìm nhân viên có mức lương cao thứ nhì trong bảng NHANVIEN. Trong câu hỏi này, kết quả mong đợi của chúng ta là ‘ghi’ với mức lương 500000 thua một người đứng nhất là bcd với mức lương 1000000.

Truy vấn lồng

Đây là cách làm có vẽ hơi lôi thôi, nhưng nếu đã học kỹ phần truy vấn lồng thì có lẽ đây là giải pháp mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên cho câu hỏi hóc búa này.

Trước hết chúng ta cần tìm ra người có mức lương cao nhất với hàm MAX trong SQL.

SELECT name, MAX(salary) as salary FROM NHANVIEN 
Sau đó chúng ta có thể lồng truy vấn trên để tìm mức lương lớn thứ hai cũng với cách tương tự tìm ra người có mức lương cao nhất nhưng lại thấp hơn người có mức lương cao nhất được tìm ra ở phía bên trên.
SELECT name, MAX(salary) AS salary
 FROM NHANVIEN
 WHERE salary < (SELECT MAX(salary)
         FROM NHANVIEN); 

Trong SQL Server, có một cách dễ dàng hơn với việc sử dụng Common Table Expression

WITH T AS
(
SELECT *
  DENSE_RANK() OVER (ORDER BY Salary Desc) AS Rnk
FROM NHANVIEN
)
SELECT Name
FROM T
WHERE Rnk=2;

Tìm nhân viên có mức lương cao thứ ba

OK, với cách giải quyết trên thì chúng ta đã dễ dàng việc qua một câu hỏi khó rồi. Thế nhưng nếu nhà tuyển dụng là mở rộng thêm một câu tìm người có mức lương cao thứ ba thì làm sao?

Dễ mã, chúng ta lại lồng thêm một cấp nữa

SELECT name, MAX(salary) AS salary
 FROM NHANVIEN
 WHERE salary < (SELECT MAX(salary) 
         FROM NHANVIEN
         WHERE salary < (SELECT MAX(salary)
         FROM NHANVIEN)
        ); 

Đến đây thì có vẽ không ổn, nếu người ta bảo tìm người có mức lương cao thứ 100 thì ăn hành. Bắt buộc chúng ta phải tìm ra một giải pháp cho vấn đề này.

Hay quá, thật ra có một cách dễ dàng hơn rất nhiều thay vì sử dụng truy vấn lồng đó là sử dụng LIMIT, OFFSET kết hợp với ORDER BY.

Xem nào, chúng ta chỉ cần sắp xếp các nhân viên theo mức lương giảm dần, sau đó bỏ qua 2 nhân viên đầu tiên có mức lương cao thứ nhất và thứ nhì với OFFSET và chỉ lấy một nhân viên tiếp theo thì đó chính là người có mức lương cao thứ ba.

 

SELECT salary 
FROM NHANVIEN 
ORDER BY salary desc limit n-1,1

Trong đó chúng ta cần làm rõ cú pháp LIMIT

SELECT 
  select_list
FROM
  table_name
LIMIT [offset,] row_count;

Với 

 • Offset (tuỳ chọn, có thể có hoặc không) chỉ định số dòng đầu tiên bị bỏ qua trong kết quả trả về.
 • row_count: Là số dòng dữ liệu tối đa được lấy trong kết quả trả về

Từ đó chúng ta có thể dễ dàng tìm ra người có mức lương cao thứ 4 áp dụng phương pháp ở trên.

SELECT * FROM NHANVIEN 
WHERE salary= (SELECT DISTINCT(salary) 
FROM NHANVIEN ORDER BY salary LIMIT 3,1);

Công thức tổng quát

Cho N là số thứ tự xếp hạng của mức lương của nhân viên. Để tìm nhân viên có mức lương cao thứ N chúng ta có công thức sau:

SELECT * FROM employee 
WHERE salary= (SELECT DISTINCT(salary) 
FROM employee ORDER BY salary LIMIT n-1,1);

Nguồn tham khảo

https://www.mysqltutorial.org/mysql-limit.aspx

https://www.geeksforgeeks.org/sql-query-to-find-second-largest-salary/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x