Category: News

Những quốc gia có lập trình viên giỏi nhất

Nhiều người sẽ cho rằng đó là Mỹ. Xét cho cùng, Mỹ là quê hương của những nhà lập trình nổi tiếng như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ken Thompson (tạo ra hệ điều hành Linux), Dennis Ritchie (người tạo ra ngôn ngữ lập trình C), Donald Knuth (cha đẻ của phân tích thuật toán). Mỹ cũng là nước có nhiều …