Sự khác nhau giữa a.getClass() và A.class trong Java

Trong Java, class java.lang.Class là một entry point của mọi thao tác của reflection API. Trong Java chúng ta có 2 cách để lấy java.lang.Class object: Sử dụng Object.getClass() method Sử dụng .class Cách java.lang.Class object trong Java Method Object.getClass() là một instance method của Object class. Nếu chúng ta có một object, chúng ta có thể gọi object.getClass() để …

Kiểm tra một class có phải là abstract không với Java Reflection

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách kiểm tra một class có phải là abstract class hay không trong Java sử dụng Reflection API. Chuẩn bị Giả sử chúng ta có một abstract class AbstractExample và InterfaceExample interface.  Modifier#isAbstract Method Chúng ta có thể kiểm tra một class có phải là abstract hay không bằng …

Gọi private method trong Java với reflection

Trong Java, các private method thường được sử dụng để ngăn chặn bên ngoài class gọi đến những method này. Trong một số trường hợp đặc biệt chúng ta vẫn có thể gọi các private method từ bên ngoài class thông qua Java reflection.  Ngoài ra trong các ứng dụng Spring chúng ta được cung cấp một ReflectionTestUtils class có …

Khi nào cần nâng ram laptop?

Bên cạnh ổ cứng, RAM là một bộ phận vô cùng quan trọng của máy tính xách tay. Đây là điều kiện quyết định rằng laptop của bạn có khả năng xử lý đa nhiệm tốt hay không? Nếu như bạn nhận thấy máy tính của mình thường xuyên xảy ra hiện tượng giật lag mỗi khi khởi chạy một …

Xác thực Email trong Java với regular expressions

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách kiểm tra tính hợp lệ của email sử dụng Java regular expressions. Xác thực email trong Java Xác thực email là điều bắt buộc đối với các ứng dụng cho phép người dùng đăng ký tài khoản qua email.  Một địa chỉ email được chia thành ba phần chính: local …

Thiết kế website bán mũ bảo hiểm tại Bizfly Website

Chiếc mũ bảo hiểm được xem là vật bất ly thân của tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Với nhu cầu sử dụng mũ bảo hiểm của khách hàng ngày càng nâng cao, các doanh nghiệp hay cửa hàng kinh doanh sản phẩm này nên sử dụng dịch vụ thiết kế website bán mũ bảo hiểm. Và …

Làm quen với Java Reflection

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Java reflection, một kỹ thuật cho phép kiểm tra hoặc sửa đổi các thuộc tính, method trong class, interface tại thời điểm runtime. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng reflection để khởi tạo các object, thực hiện các lời gọi hàm hoặc thậm chí có …