Sự khác nhau giữa mockito-core và mockito-all

Mockito là một mock-framework rất phổ biến trong Java testing, nhưng nếu đây là lần đầu tiên bạn tiếp xúc với nó thì có thể bạn sẽ cảm thấy hơi bối rối vì nó có nhiều hơn một dependency để lựa chọn. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt giữa mockito-core và mockito-all …

Convert List to Set và ngược lại trong Java

Trong bài viết chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách convert List sang Set và ngược lại trong Java thông qua một số cách thông dụng như sử dụng Java thuần, sử dụng các thư viện bên thứ ba như Apache Commons Collections và với Java 10. Convert List sang Set Sử dụng Java thuần Đầu tiê, chúng ta …

Tìm số lớn thứ 2 trong mảng – Java code

Bài toán: Cho một mảng số nguyên, viết một chương trình tìm ra số lớn thứ 2 trong mảng. Ví dụ Đây có lẽ là bài toán chắc hẳn nhiều bạn sinh viên sẽ gặp phải trong quá trình học hoặc phỏng vấn xin việc. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra một số cách giải …

Generate random String trong Java

Để generate một String ngẫu nhiên trong Java có rất nhiều cách, qua bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách thường được áp dụng.  Generate random String Trong phần này, chúng ta sẽ tìm cách generate một string với số lượng ký tự xác định. Tuy nhiên những ký tự trong String có thể …

Cách download Oracle JDK trên MacOS

Có rất nhiều cách để cài đặt Java trên hệ điều hành MacOS, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách download Java trong MacOS thường được sử dụng. Hiện tại các bạn có thể lựa chọn sử dụng OpenJDK hoặc Oracle JDK, tuy nhiên nếu các bạn đang trong quá trình tìm hiểu …

Các thông số quan trọng trong JVM

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hiểu các tùy chọn thường được sử dụng để cấu hình Java Virtual Machine. Cấu hình Heap Memory – Xms, Xmx Options Một trong những phương pháp phổ biến nhất liên quan đến hiệu suất của ứng dụng là khởi tạo bộ nhớ heap theo yêu cầu ứng dụng. …

Java có hỗ trợ default parameters không?

Rất tiếc câu trả lời là không! Java không hỗ trợ default parameters như những ngôn ngữ khác. Nhiều ngôn ngữ lập trình như C ++ hoặc JavaScript cho phép chúng ta đặt giá trị mặc định cho các tham số đầu vào của một method, chúng sẽ được sử dụng khi chúng ta thực hiện lời gọi hàm mà …