HttpClient Basic Authentication trong Apache HttpClient 4.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cấu hình Basic Authentication trong Apache HttpClient 4. Đầu tiên để sử dụng Apache HttpClient 4 chúng ta cần thêm dependency vào project Maven. Cấu hình Basic Authentication  Để cấu hình Basic Authentication trong Apache HttpClient chúng ta sẽ cần sử dụng đến CredentialsProvider class. Việc cấu hình …

Sự khác nhau giữa MVC và MVP pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau giữa MVC – Model View Controller và MVP – Model View Presenter. Design Pattern và Architectural Pattern Architectural Pattern Architectural Pattern là các giải pháp được áp dụng trong kiến trúc tổng thể của một ứng dụng, nó có ảnh hưởng rất lớn đến codebase của …

Cách sử dụng keySet() vs. entrySet() vs. values() trong Java

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các method keySet(), entrySet() và values() trong Map interface. Những methods được dùng để lấy danh sách các key, value trong Map hoặc lấy cả cặp key-value với values() method. Khởi tạo Map Trong Java, chúng ta có một số implement của Map interface như HashMap, TreeMap và …

Maven Dependency Tree – Cách resolve dependency conflicts

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hoạt động của các dependency trong Maven và cách xử lý trong khi xảy ra các xung đột giữa các dependency sử dụng trong project. Maven dependency tree Trong Maven chúng ta có thể sử dụng command-line mvn dependency:tree để in ra tất cả các dependency trong project …

Cách download Maven trên Ubuntu

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách download Maven trên hệ điều hành Ubuntu. Trên Ubuntu chúng ta có thể cài đặt Maven dễ dàng với trình quản lý apt. Tuy nhiên với cách này phiên bản Maven sẽ được chọn tự động có thể không đúng với mong muốn của các bạn. Do đó …

Cách custom Key cho HashMap trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội bộ bên trong HashMap của Java hoạt động như thế nào và từ đó chúng ta có thể custom một key-class phù hợp với mục đích riêng của mình. Quản lý key trong HashMap Cấu trúc bên trong HashMap Map được sử dụng để lưu trữ các giá …

Cách convert Object sang Byte Array trong Java

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách convert một object sang byte array trong Java và ngược lại. Sử dụng Java thuần Ví dụ chúng ta có một User class như sau Chúng ta có thể sử dụng ByteArrayOutputStream và ObjectOutputStream để convert một object sang byte array và  ByteArrayInputStream và ObjectInputStream để convert byte …

Cách gọi một method tại Runtime sử dụng Java Reflection

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách gọi một method tại thời điểm runtime sử dụng Java Reflection API. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một Operations class như sau Method object Trong Java Reflection mọi thao tác với một method bất kỳ được định nghĩa bên trong một class đều thông qua …

Đề thi Java Khoa Học Tự Nhiên HCM 2021

Trường Khoa Học Tự Nhiên TPHCM có lẽ đã quá nổi tiếng về chất lượng giảng dạy trong lĩnh vực CNTT.  Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc học Java ở Tự nhiên sẽ có đề thi cuối kỳ như thế nào? Thông thường thì sẽ không có đề thi mà sinh viên làm đồ án cuối kỳ thay thế, …

Kiểm tra một method có phải là Static với Java Reflection

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách kiểm tra một method có phải là static hay không bằng cách sử dụng Java Reflection. Kiểm tra static method trong Java Giả sử chúng ta có StaticUtility class với một số static method như sau Để kiểm tra một method có phải là static method hay …