Cách sử dụng keySet() vs. entrySet() vs. values() trong Java

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các method keySet(), entrySet()values() trong Map interface. Những methods được dùng để lấy danh sách các key, value trong Map hoặc lấy cả cặp key-value với values() method.

Khởi tạo Map

Trong Java, chúng ta có một số implement của Map interface như HashMap, TreeMapLinkedHashMapTrong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng HashMap để làm ví dụ.

Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("one", 1);
map.put("two", 2);

Method keySet()

Method keySet() trả về một danh sách các key chứa trong Map dưới dạng Set.

public static void main(String[] args) {
  Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
  map.put("one", 1);
  map.put("two", 2);

  Set<String> keys = map.keySet();
  System.out.println("Length: " + keys.size());
  System.out.println("Keys: " + keys);
}

Output

Length: 2
Keys: [one, two]

Method entrySet()

Method entrySet() trả về danh sách các cặp key-value chứa trong Map.

public static void main(String[] args) {
  Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
  map.put("one", 1);
  map.put("two", 2);
  Set<Map.Entry<String, Integer>> entrySet = map.entrySet();
  System.out.println("Length: " + entrySet.size());
  for(Map.Entry<String, Integer> entry : entrySet) {
    System.out.println("Key - Value: " + entry.getKey() + " - " + entry.getValue());
  }
}

Entry class cung cấp 2 method getKeygetValue trả về key, value tương ứng của từng phần tử trong Map.

Output

Length: 2
Key - Value: one - 1
Key - Value: two - 2

Method values()

Nếu không quan tâm đến danh sách các key trong Map, chúng ta có thể sử dụng values() để nhận về danh sách các value chứa trong Map.

public static void main(String[] args) {
  Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
  map.put("one", 1);
  map.put("two", 2);
  Collection<Integer> values = map.values();
  System.out.println("Length: " + values.size());
  for(Integer value : values) {
    System.out.println("Value: " + value);
  }
}

Output

Length: 2
Value: 1
Value: 2

Tóm lược

Như vậy là qua bài viết này chúng ta đã biết được cách sử dụng 3 method cơ bản nhất trong Map

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x