Tìm số lớn thứ 2 trong mảng – Java code

Bài toán: Cho một mảng số nguyên, viết một chương trình tìm ra số lớn thứ 2 trong mảng. Ví dụ Đây có lẽ là bài toán chắc hẳn nhiều bạn sinh viên sẽ gặp phải trong quá trình học hoặc phỏng vấn xin việc. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra một số cách giải …

Generate random String trong Java

Để generate một String ngẫu nhiên trong Java có rất nhiều cách, qua bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách thường được áp dụng.  Generate random String Trong phần này, chúng ta sẽ tìm cách generate một string với số lượng ký tự xác định. Tuy nhiên những ký tự trong String có thể …

Cách download Oracle JDK trên MacOS

Có rất nhiều cách để cài đặt Java trên hệ điều hành MacOS, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách download Java trong MacOS thường được sử dụng. Hiện tại các bạn có thể lựa chọn sử dụng OpenJDK hoặc Oracle JDK, tuy nhiên nếu các bạn đang trong quá trình tìm hiểu …

Các thông số quan trọng trong JVM

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hiểu các tùy chọn thường được sử dụng để cấu hình Java Virtual Machine. Cấu hình Heap Memory – Xms, Xmx Options Một trong những phương pháp phổ biến nhất liên quan đến hiệu suất của ứng dụng là khởi tạo bộ nhớ heap theo yêu cầu ứng dụng. …

Java có hỗ trợ default parameters không?

Rất tiếc câu trả lời là không! Java không hỗ trợ default parameters như những ngôn ngữ khác. Nhiều ngôn ngữ lập trình như C ++ hoặc JavaScript cho phép chúng ta đặt giá trị mặc định cho các tham số đầu vào của một method, chúng sẽ được sử dụng khi chúng ta thực hiện lời gọi hàm mà …

Cách sử dụng ArgumentCaptor trong mockito

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng ArgumentCaptor trong mockito. Đây là một tính năng khá thú vị nhưng vì điều kiện sử dụng tính năng này không thường xuyên nên rất dễ quên. Sử dụng ArgumentCaptor trong trường hợp nào? ArgumentCaptor cho phép chúng ta theo dõi các tham số truyền vào …

Cách đếm số lượng khoảng trắng trong Java String

Đôi khi làm việc với String trong Java chúng ta có nhu cầu đếm số lượng khoảng trắng xuất hiện trong một chuỗi. Có rất nhiều cách để thực hiện điều này, qua bài biết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách thường xuyên được sử dụng. Sử dụng vòng lặp Đây là cách đơn giản …

Sự khác nhau giữa Mock và Spy trong Mockito

Spy và Mock trong Mockito đều được dùng để tạo ra các mock object và giả lập kết quả trả về. Tuy nhiên, rất nhiều người lại thường nhầm lẫn 2 khái niệm này và thường xem nó như một. Điểm khác nhau lớn nhất giữa Spy và Mock đó chính là đối với Mock chúng ta có thể tạo …

Hướng dẫn sử dụng @Mock, @Spy, @Captor và @InjectMocks trong Mockito

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số annotation cơ bản và thường xuyên được sử dụng khi làm việc với Mockito là @Mock, @Spy, @Captor, and @InjectMocks. Enable Mockito Annotations Trước khi tìm hiểu cách sử dụng của các annotation trên chúng ta cần enable mockito để các chúng có thể hoạt động. Bài viết này sử …