Tags:

Cách download Maven trên Ubuntu

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách download Maven trên hệ điều hành Ubuntu. Trên Ubuntu chúng ta có thể cài đặt Maven dễ dàng với trình quản lý apt. Tuy nhiên với cách này phiên bản Maven sẽ được chọn tự động có thể không đúng với mong muốn của các bạn. Do đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cách khác cho phép download version mà các bạn mong muốn.

Đầu tiên các bạn phải đảm bảo đã login với quyền sudo trên máy tính ubuntu của mình.

Download Maven với apt

Download Maven với apt vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần thực thi các lệnh theo thứ tự sau:

$ sudo apt update
$ sudo apt install maven

Sau khi các lệnh trên thực thi thành công, các bạn có thể kiểm tra Maven đã cài đặt hay chưa với lệnh

$ mvn -version

Màn hình console sẽ xuất hiện kết quả tương tự như sau để

Apache Maven 3.6.3
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 11.0.7, vendor: Ubuntu, runtime: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "5.4.0-26-generic", arch: "amd64", family: "uni

Như vậy Maven đã cài đặt thành công trên máy Ubuntu của các bạn. Công việc quá đơn giản chỉ cần mất 1p là có thể hoàn thành.

Download phiên bản mới nhất của Maven

Như đã đề cập ở trên thì với apt chúng ta có thể tải xuống Maven với phiên bản không mong muốn. Giả sử nếu chúng ta muốn download maven 3.6.3 thì sẽ như thế nào?

Đầu tiên các bạn cần lưu ý từ phiên bản maven 3.3+ yêu cầu JDK tối thiểu là 1.7. Sau khi đảm bảo JDK trên máy của bạn thỏa yêu cầu. Chúng ta tiến hành vào trang chủ của Maven để chọn phiên bản muốn cài đặt, trong bài viết này mình chọn phiên bản 3.6.3.

Download gói Maven xuống thư mục /tmp.

$ wget https://www-us.apache.org/dist/maven/maven-3/3.6.3/binaries/apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz -P /tmp

Sau khi download thành công, chúng ta giải nén tệp sang thư mục /otp.

$ sudo tar xf /tmp/apache-maven-*.tar.gz -C /opt

Để kiểm soát maven và các bản cập nhật của nó, chúng ta sẽ tạo một symbolic sẽ trỏ đến thư mục cài đặt Maven:

$ sudo ln -s /opt/apache-maven-3.6.3 /opt/maven

Khi phiên bản mới của Maven được phát hành, bạn thể download phiên bản mới hơn và nhớ cập nhập symlink đến thư mục của Maven phiên bản mới.

Tiếp theo chúng ta cần cấu hình môi trường thủ công cho Maven. Tạo một file maven.sh trong thư mục /etc/profile.d/

$ sudo nano /etc/profile.d/maven.sh

Thêm vào file maven.sh đoạn text sau

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java
export M2_HOME=/opt/maven
export MAVEN_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

Lưu và đóng file lại. và chạy lệnh

$ sudo chmod +x /etc/profile.d/maven.sh

Cuối cùng chúng ta tải môi trường cho maven với lệnh

$ source /etc/profile.d/maven.sh

Qúa trình cài đặt maven đã hoàn tất, chúng ta có thể sử dụng maven -version để kiểm tra.

$ mvn -version

Maven home: /opt/maven
Java version: 11.0.7, vendor: Ubuntu, runtime: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "5.4.0-26-generic", arch: "amd64", family: "unix

Tóm lược

Qua bài viết chúng ta đã biết cách download Maven trên hệ điều hành Ubuntu. Nếu các bạn chỉ mới làm quen với Maven thì mình khuyến khích nên sử dụng apt để download vì cách này khá nhanh chóng và dễ thực hiện. Còn nếu đã quen với Maven và có nhu cầu nhất định với phiên bản Maven nào đó thì có thể theo dõi hướng dẫn trên.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x