Tags:

Tìm hiểu khái niệm và cách tạo khóa chính trong SQL

Khoá chính hay còn gọi là primary key được sử dụng để định danh một dòng dữ liệu duy nhất trong một bảng. Giá trị của khoá chính phải có giá trị duy nhất, không trùng lặp với các khoá chính của các dòng dữ liệu khác. Ngoài ra giá trị của khoá chính phải khác null.

Một bảng chỉ có thể chứa duy nhất một khoá chính, một khoá chính có thể chứa một hoặc nhiều thuộc tính. Khi một khoá chính chứa nhiều thuộc tính nó còn có tên gọi là composite key.

Cách khởi tạo khoá chính trong SQL

Dưới đây là cú pháp tạo một bảng CUSTOMERS với khoá chính là thuộc tính ID.

CREATE TABLE CUSTOMERS(
  ID  INT       NOT NULL,
  NAME VARCHAR (20)   NOT NULL,
  AGE INT       NOT NULL,
  ADDRESS CHAR (25) ,
  SALARY  DECIMAL (18, 2),    
  PRIMARY KEY (ID)
);

Để tạo khoá chính trên cột “ID” khi bảng CUSTOMERS đã tồn tại, hãy sử dụng cú pháp SQL sau:

ALTER TABLE CUSTOMER ADD PRIMARY KEY (ID);
LƯU Ý – Nếu bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thêm khóa chính, (các) cột khóa chính phải được khai báo là không chứa giá trị NULL (khi bảng được tạo lần đầu tiên).

Để tạo khoá chính chứa nhiều thuộc tính chúng ta có thể tiến hành như sau:

CREATE TABLE CUSTOMERS(
  ID  INT       NOT NULL,
  NAME VARCHAR (20)   NOT NULL,
  AGE INT       NOT NULL,
  ADDRESS CHAR (25) ,
  SALARY  DECIMAL (18, 2),    
  PRIMARY KEY (ID, NAME)
);

Ở trên mình tạo khoá chính với 2 thuộc tính ID và NAME. Để tạo khoá chính trên cột ID và NAME khi bảng CUSTOMERS đã tồn tại, hãy sử dụng cú pháp SQL sau:

ALTER TABLE CUSTOMERS 
  ADD CONSTRAINT PK_CUSTID PRIMARY KEY (ID, NAME);

Xoá khoá chính 

Việc xoá khoá chính trong sql rất đơn giản với cú pháp như sau:

ALTER TABLE CUSTOMERS DROP PRIMARY KEY ;

Nguồn tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/sql/sql-primary-key.htm

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x