Tags:

Tạo database trong SQL

Cơ sở dữ liệu là một tập dữ liệu có cấu trúc dùng để lưu trữ các thông tin của ứng dụng. Vì vậy, trong SQL, việc tạo  một database là một trong những công việc đầu tiên thông qua câu lệnh CREATE DATABASE.

CREATE DATABASE database_name;

database_name: tên của table

Lưu ý: Trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu RDBMS thì database_name luôn luôn là duy nhất.

Ví dụ về lệnh CREATE DATABASE

Nếu bạn muốn tạo một database mới <Student>, thì lệnh CREATE DATABASE sẽ được viết như sau:

SQL> CREATE DATABASE Student;

Hãy chắc chắn bạn có quyền admin trước khi tạo bất cứ database nào. Khi database được tạo, bạn có thể kiểm tra nó trong danh sách database như dưới đây

SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| Student      |
+--------------------+
1 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x