Tags:

Tạo bảng trong SQL

Sau khi tạo database thành công, giờ đây chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu với một table trong database. Sử dụng CREATE TABLE để tạo một table trong một database được chỉ định. 

Chúng ta đều biết rằng một bảng cần chia dữ liệu thành các cột, vì vậy tạo thời điểm khởi tạo chúng ta cần cung cấp đầy đủ các thông tin như tên các cột, kiểu dữ liệu của chúng và kích thước của dữ liệu.

Cú pháp tạo table

CREATE TABLE table_name
(
column1 data_type(size),
column2 data_type(size),
column3 data_type(size),
....
);

table_name:  tên của table
column1 tên của cột thứ 1
data_type: Kiểu dữ liệu của cột thứ 1
            Ví  dụ int, varchar, etc
size: Kích thước của dữ liệu mà chúng tôi có thể lưu trữ trong một cột cụ thể. 
Ví dụ nếu cho một cột chúng tôi chỉ định data_type là int và kích thước là 
10 thì cột này có thể lưu trữ một số nguyên số lượng tối đa 10 chữ số.

Ví dụ tạo database Student với 3 cột  ROLL_NO, NAME, SUBJECT.

CREATE TABLE Students
(
ROLL_NO int(3),
NAME varchar(20),
SUBJECT varchar(20),
);

Truy vấn này sẽ tạo một bảng có tên là Student. Trường ROLL_NO có kiểu int và có thể lưu trữ một số nguyên có kích thước là 3. Hai cột kế tiếp NAME và SUBJECT thuộc kiểu varchar và có thể lưu trữ các ký tự và kích thước 20 chỉ định rằng hai trường này có thể chứa tối đa 20 ký tự

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x