Tags:

UNIQUE Constraint trong SQL – Ngăn chặn duplicate dữ liệu

Unique constraint là một ràng buộc dữ liệu giúp ngăn chặn việc chúng ta cố 2 dòng dữ liệu từ một hoặc nhiều cột có giá trị giống hệt nhau.

Cho ví vụ câu truy vấn sau sẽ tạo một bảng CUSTOMERS với 5 cột ID, NAME, AGE, ADDRESS, và SALARY.

Mình sẽ tiến hành chỉ định UNIQUE constraint cho cột AGE, đảm bảo AGE ở từng dòng dữ liệu trong CUSTOMERS đều là duy nhất.

CREATE TABLE CUSTOMERS(
  ID  INT       NOT NULL,
  NAME VARCHAR (20)   NOT NULL,
  AGE INT       NOT NULL UNIQUE,
  ADDRESS CHAR (25) ,
  SALARY  DECIMAL (18, 2),    
  PRIMARY KEY (ID)
);

Nếu bảng CUSTOMERS đã được tạo sẵn từ trước, chúng ta có thể sử dụng lệnh cập nhật bảng để thêm UNIQUE constraint vào.

ALTER TABLE CUSTOMERS
  MODIFY AGE INT NOT NULL UNIQUE;

Xoá Unique Constraint

Để xoá một Unique constraint đã được tạo trước đó chúng ta có thể sử dụng câu lệnh 

ALTER TABLE CUSTOMERS
  DROP CONSTRAINT myUniqueConstraint;

Nếu bạn đang sử dụng MySQL, thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

ALTER TABLE CUSTOMERS
  DROP INDEX myUniqueConstraint;

Nguồn tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/sql/sql-unique.htm

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x