Tags:

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong SQL, Toán tử AND và OR được sử dụng để lọc các dữ liệu dựa trên các điều kiện cụ thể. Toán tử And và OR được sử dụng với mệnh đề WHERE và chúng được gọi là toán tử liên hợp.

Toán tử AND: Các bản ghi thỏa mãn cả 2 điều kiện condition1condition2 trong toán tử AND.

Toán tử OR: Các bản ghi có thể thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện condition1condition2 trong toán tử OR.

Ví dụ cho dữ liệu của bảng Student có dạng sau

Toán tử AND

Cú pháp

SELECT * FROM table_name WHERE condition1 AND condition2 and ...conditionN;

table_name: Tên của table
condition1,2,..N : cột thứ nhất, thứ 2, thứ n

Ví dụ để tìm nạp tất cả các bản ghi từ bảng Student trong đó Tuổi là 18 và ĐỊA CHỈ là Delhi

SELECT * FROM Student WHERE Age = 18 AND ADDRESS = 'Delhi';

Output:

ROLL_NO NAME ADDRESS PHONE Age
1 Ram Delhi XXXXXXXXXX 18
4 SURESH Delhi XXXXXXXXXX 18

Ví dụ tìm nạp tất cả các bản ghi từ bảng Student trong đó NAME là Ram và Tuổi là 18.

SELECT * FROM Student WHERE Age = 18 AND ADDRESS = 'Delhi';

Output:

ROLL_NO NAME ADDRESS PHONE Age
1 Ram Delhi XXXXXXXXXX 18
4 SURESH Delhi XXXXXXXXXX 18

Toán tử OR

Cú pháp

SELECT * FROM table_name WHERE condition1 OR condition2 OR...conditionN;

table_name: Tên của table
condition1,2,..N : cột thứ nhất, thứ 2, thứ n

Ví dụ tìm nạp tất cả các bản ghi từ bảng Student trong đó NAME là Ram hoặc NAME là SUJIT

SELECT * FROM Student WHERE NAME = 'Ram' OR NAME = 'SUJIT';

Output:

ROLL_NO NAME ADDRESS PHONE Age
1 Ram Delhi XXXXXXXXXX 18
3 SUJIT ROHTAK XXXXXXXXXX 20
3 SUJIT ROHTAK XXXXXXXXXX 20

Ví dụ tìm nạp tất cả các bản ghi từ bảng Student trong đó NAME là Ram hoặc Tuổi là 20

SELECT * FROM Student WHERE NAME = 'Ram' OR Age = 20;

Output

ROLL_NO NAME ADDRESS PHONE Age
1 Ram Delhi XXXXXXXXXX 18
3 SUJIT ROHTAK XXXXXXXXXX 20
3 SUJIT ROHTAK XXXXXXXXXX 20

Kết hợp AND và OR

Bạn có thể kết hợp các toán tử AND và OR theo cách dưới đây để viết các truy vấn phức tạp

SELECT * FROM table_name WHERE condition1 AND (condition2 OR condition3);

Ví dụ tìm nạp tất cả các bản ghi từ bảng Student trong đó Tuổi là 18 TÊN là Ram hoặc RAMESH.

SELECT * FROM Student WHERE Age = 18 AND (NAME = 'Ram' OR NAME = 'RAMESH');

Output:

ROLL_NO NAME ADDRESS PHONE Age
1 Ram Delhi XXXXXXXXXX 18
2 RAMESH GURGAON XXXXXXXXXX 18
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x