Tags:

SQL | Datatypes – Các kiểu dữ liệu trong SQL

Các kiểu dữ liệu SQL xác định loại giá trị có thể được lưu trữ trong một cột trong bảng. Ví dụ: nếu chúng ta muốn một cột chỉ lưu trữ các giá trị nguyên, thì chúng ta có thể định nghĩa nó kiểu dữ liệu là int.

SQL Data Types

Các kiểu dữ liệu SQL có thể được chia thành các loại sau:

  1. Các kiểu dữ liệu số như int, tinyint, bigint, float, real,
  2. Các loại dữ liệu Ngày và Giờ như Date, Time, Datetime,…
  3. Các kiểu dữ liệu ký tự và chuỗi như char, varchar, text,…
  4. Các kiểu dữ liệu chuỗi ký tự Unicode, ví dụ nchar, nvarchar, ntext,…
  5. Các loại dữ liệu nhị phân như binary, varbinary,…
  6. Các loại dữ liệu khác – clob, blob, xml, cursor, table,…

 Binary Datatypes

Có 4 kiểu dữ liệu con trong Binary

SQL_Datatypes_1

Exact Numeric Datatype

Có tất cả 9 kiểu trong Numberic Type, được mô tả trong bảng dữ liệu sau

SQL_Datatypes_2 

Approximate Numeric Datatype 

SQL_Datatypes_3

Character String Datatype 

SQL_Datatypes_4

Unicode Character String Datatype

SQL_Datatypes_5

Date and Time Datatype

SQL_Datatypes_6

Các điểm quan trọng về loại dữ liệu SQL

  • Không phải tất cả các loại dữ liệu được hỗ trợ bởi mọi nhà cung cấp cơ sở dữ liệu quan hệ. Ví dụ: cơ sở dữ liệu Oracle không hỗ trợ dữ liệu DATETIME và MySQL không hỗ trợ kiểu dữ liệu CLOB. Vì vậy, trong khi thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu và viết các truy vấn sql, hãy đảm bảo kiểm tra xem các loại dữ liệu có được hỗ trợ hay không.
  • Các loại dữ liệu được liệt kê ở đây không bao gồm tất cả các loại dữ liệu, đây là các loại dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất. Một số nhà cung cấp cơ sở dữ liệu quan hệ có các loại dữ liệu riêng có thể không được liệt kê ở đây. Ví dụ: Microsoft SQL Server có các loại dữ liệu money và smallmoney nhưng vì nó không được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu phổ biến khác, nên nó không được liệt kê ở đây.
  • Mỗi nhà cung cấp cơ sở dữ liệu quan hệ đều có giới hạn kích thước tối đa của riêng nó cho các loại dữ liệu khác nhau, bạn không cần phải nhớ giới hạn. Bạn sẽ có kiến thức về loại dữ liệu sẽ được sử dụng trong một trường hợp cụ thể khi bạn sử dụng.

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/sql-datatypes/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x