Tags:

SQL | Index – Chỉ mục trong SQL

Chỉ mục (INDEX) trong SQL là bảng tra cứu đặc biệt mà công cụ tìm kiếm cơ sở dữ liệu có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất truy xuất dữ liệu.

Chỉ mục trong database có ý nghĩa tương tự như các mục trong xuất hiện trong Mục lục của một cuốn sách.

INDEX giúp tăng tốc các truy vấn SELECT chứa các mệnh đề WHERE hoặc ORDER, nhưng nó làm chậm việc dữ liệu nhập vào với các lệnh UPDATE và INSERT. Các chỉ mục có thể được tạo hoặc xóa mà không ảnh hưởng tới dữ liệu.

Các kiểu index có trong SQL:

 • Single-Column Index
 • Unique Index
 • Composite Index
 • Implicit Index

Để tạo một chỉ mục ta sử dụng lệnh CREATE INDEX, bạn có thể đặt tên cho chỉ mục, xác định bảng, các cột muốn lập chỉ mục và xác định chỉ mục là theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Tạo Index trong SQL

Cú pháp cơ bản để tạo một Index trong SQL như sau:

CREATE INDEX index_name ON table_name;

Single-Column Index

Single-Column Index được tạo cho duy nhất 1 cột trong bảng. Cú pháp cơ bản như sau:

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name);

Unique Index

Unique Index là chỉ mục duy nhất, được sử dụng để tăng hiệu suất và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Một chỉ mục duy nhất không cho phép chèn bất kỳ giá trị trùng lặp nào được chèn vào bảng. Cú pháp cơ bản như sau.

 
CREATE UNIQUE INDEX index_name
on table_name (column_name);

Composite Index

Composite Index là chỉ mục kết hợp dành cho hai hoặc nhiều cột trong một bảng. Cú pháp cơ bản của nó như sau:

CREATE INDEX index_name
on table_name (column1, column2);

Lưu ý:

 • Việc tạo Single-Column Index hay Composite Index tùy thuộc vào tần suất bạn sử dụng mệnh đề WHERE của truy vấn dưới dạng điều kiện bộ lọc.
 • Nếu chỉ có một cột được sử dụng, thì lựa chọn tốt nhất là Single-column Index. Nếu có hai hoặc nhiều cột được sử dụng thường xuyên trong mệnh đề WHERE như là các bộ lọc thì dạng chỉ mục Composite Index là lựa chọn tối ưu hơn.

IMPLICIT INDEX

Implicit Index (Index ngầm định) là chỉ mục mà được tạo tự động bởi database server khi một bảng được tạo. Các Index ngầm định được tạo tự động cho các ràng buộc Primary key và các ràng buộc Unique.

Xoá Index

Khi không cần sử dụng INDEX nữa bạn có thể DROP theo cú pháp sau:

DROP INDEX index_name;

Đổi tên Index

Bạn có thể sử dụng stored procedure sp_rename để đổi tên một index đã tồn tại trong database.

EXEC sp_rename 
  index_name, 
  new_index_name, 
  N'INDEX'; 

Các lưu ý khi sử dụng Index

Mặc dù sử dụng INDEX nhằm mục đích để nâng cao hiệu suất của database, nhưng có một số trường hợp chúng ta không nên sử dụng Index

 • Không nên sử dụng trong các bảng nhỏ, ít bản ghi.
 • Không nên sử dụng Index trong bảng mà các hoạt động UPDATE, INSERT xảy ra thường xuyên với tần suất lớn.
 • Không nên sử dụng cho các cột mà chứa một số lượng lớn giá trị NULL.
 • Không nên dùng Index cho các cột mà thường xuyên bị sửa đổi.

Index thường được sử dụng trong các trường hợp:

 • Các cột chứa nhiều giá trị trong một phạm vi rộng.
 • Một cột không có quá nhiều giá trị rỗng
 • Một hay nhiều cột thường được sử dụng chung khi truy vấn dữ liệu.

Nguồn tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/sql/sql-indexes.htm

https://www.geeksforgeeks.org/sql-indexes/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x