Tags:

SELECT TOP trong SQL

Mệnh đề SELECT TOP trong SQL được sử dụng để giới hạn số lượng dòng kết quả trả về trong một câu truy vấn. Nó sẽ rất có ích khi chúng ta phải xử lý với một lượng lớn dữ liệu trong database.

Cú pháp

Cơ bản

SELECT TOP value column1,column2 FROM table_name;
value: Số lượng dòng tối đa có thể trả về 
column1 , column2: Các cột trong table
table_name: tên table

Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng SELECT TOP với phần trăm (%)

SELECT TOP value PERCENT column1,column2 FROM table_name;
value: Tỉ lệ phần trăm số dòng trả về
column1 , column2: Các cột trong table
table_name: tên table

Ví dụ chúng ta có bảng Student chứa dữ liệu như sau:

Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 2 dòng đầu tiên trong bảng Student

SELECT TOP 2 * FROM Student; 

Ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ lấy 50% số lượng dòng trong bảng Student

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Student; 

Output:

ROLL_NO NAME ADDRESS PHONE Age
1 Ram Delhi XXXXXXXXXX 18
2 RAMESH GURGAON XXXXXXXXXX 18
3 SUJIT ROHTAK XXXXXXXXXX 20

LƯU Ý: Để có được chức năng tương tự trên cơ sở dữ liệu MySQL và Oracle, có một chút khác biệt về cú pháp cơ bản

MySQL database

SELECT column1,column2 FROM table_name LIMIT value;

Oracle

SELECT column1,column2 FROM table_name WHERE ROWNUM <= value;

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/sql-select-top-clause/

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x