Tags:

Mệnh đề SOME trong SQL

Toán tử SOME có thể dùng để so sánh một giá trị với từng giá trị trong tập dữ liệu. SOME trả về TRUE nếu có một giá trị bất kỳ trong tập dữ liệu này thỏa mãn điều kiện.

Toán tử SOME và ANY về cơ bản hoàn toàn giống nhau, chúng ta có thể sử dụng một trong hai tùy ý.

Cú pháp

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE expression comparison_operator SOME (subquery)

Instructor Table:

NAME DEPARTMENT SALARY
Chandra Computational Biology 1
Visweswaran Electronics 1.5
Abraham Computer Science 1.3
John Electronics 1.2
Samantha Computer Science 2
Jyoti Electronics 1.2
Debarka Computer Science 2
Ganesh Computational Biology 0.9

Ví dụ tìm tên của các instructor có lương lớn hơn bất kỳ một instructor làm việc trong DEPARTMENT ‘Computer Science’

select name
from instructor
where Salary > some(select Salary
from instructor
where dept='Computer Science');

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/sql-some/

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x