Tags:

Mệnh đề BETWEEN trong SQL

Mệnh đề BETWEEN trong SQL cho phép bạn dễ dàng kiểm tra xem một biểu thức có nằm trong một phạm vi giá trị (bao gồm) hay không. Các giá trị có thể là chuỗi, ngày tháng hoặc số.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

BETWEEN có thể được sử dụng trong câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE. Điều kiện SQL BETWEEN sẽ trả về các bản ghi trong đó biểu thức nằm trong phạm vi giá value1 và giá value2.

Ví dụ: Hãy xem xét Bảng Employee sau,

Sử dụng GIỮA với các giá trị số

Liệt kê tất cả Tên, Tên nhân viên đang có mức lương từ 30000 đến 45000.

SELECT Fname, Lname
FROM Employee
WHERE Salary
BETWEEN 30000 AND 45000;

Output

FName LName
John Smith
Franklin Wong
Ramesh Narayan
Jennifer Wallace

Sử BETWEEN với Date

Tìm tất cả Nhân viên có Ngày sinh Từ 01-01-1985 đến 12-12-1990.

SELECT Fname, Lname
FROM Employee
where DOB
BETWEEN '1985-01-01' AND '1990-12-30';

Output

FName LName
John Smith
Franklin Wong
Ramesh Narayan
Jennifer Wallace
Ahmad Jabbar

Sử dụng NOT với BETWEEN

Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề BETWEEN với NOT để phụ định lại điều kiện được đưa ra.

Tìm tất cả tên Nhân viên có mức lương không nằm trong khoảng 30000 và 45000.

SELECT Fname, Lname
FROM Emplyoee
WHERE Salary
NOT BETWEEN 30000 AND 45000;

Mệnh đề BETWEEN trong SQL cho phép bạn dễ dàng kiểm tra xem một biểu thức có nằm trong một phạm vi giá trị (bao gồm) hay không

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x