Tags:

Cách thêm tham số khi chạy ứng dụng Java trên Eclipse

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách truyền tham số đầu vào cho một ứng dụng Java khi chạy trên Eclipse IDE.

Giả sử chúng ta có ứng dụng đơn giản với hàm main như sau:

public class MyApp {
 
  public static void main(String[] args) {
    if (args.length < 1) {
      throw new IllegalArgumentException("Please specify mode: console or gui");
    }
     
    String mode = args[0];
     
    if ("console".equals(mode)) {
      new ConsoleApp();
    } else if ("gui".equals(mode)) {
      new SwingApp().setVisible(true);
    }
  }
}

public class ConsoleApp {
    public ConsoleApp() {
        System.out.println("Hello, this is a console app.");
    }
}

public class SwingApp extends JFrame {
    public SwingApp() {
        super("Swing App");
        setSize(400, 300);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }  
}

 Chương trình nhận một tham số đầu vào mode để quyết định xem nó sẽ khởi tạo một ConsoleApp instance hay một SwingApp instance.

Giả sử chúng ta muốn chương trình khởi tạo một ConsoleApp thì sẽ thực thi chương trình bằng lệnh cmd sau

java MyApp console

Còn với SwingApp thì

	
java MyApp gui

Nhưng nếu chúng ta đang chạy ứng dụng trên Eclipse IDE mà không phải trên CMD thì làm thế nào để khi bạn bấm nút Run trên Eclipse chúng ta có thể truyền tham số tương ứng vào đây?

Chọn Run -> Run Configurations, một hộp thoại sẽ hiện ra.

Các bạn có thể thấy tại Tab Arguments, chúng ta có thể truyền các tham số đầu vào cho ứng dụng, ở đây mình nhập console.

Chọn run ứng dụng sẽ xuất ra dòng

	
Hello, this is a console app.

Ở trên chúng ta đã tạo ra một cấu hình chạy với tham số console. Nếu giờ mình muốn cấu hình nó thành GUI cũng được, nhưng lại mất công phải chỉnh lui chỉnh tới.

Có một cách thay thế khác đó là tạo thêm một cấu hình chạy ứng dụng mới với tham số GUI.

Chọn Run -> Run Configurations, và click vào button New launch configuration

Sau đó mình lại chuyển qua Tab Arguments để điều chỉnh tham số.

Giờ đây bạn sẽ có 2 cấu hình chạy ứng dụng với các tham số khác nhau, các bạn không cần phải chỉnh sửa nhiều lần mỗi khi muốn thay đổi các tham số đầu vào.

Nguồn

https://www.codejava.net/ides/eclipse/how-to-pass-arguments-when-running-a-java-program-in-eclipse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x