Tags:

Tạo Project Maven trong intellij

Maven là một công cụ quản lý dự án mạnh mẽ, với rất nhiều các tính năng như biên dịch project, Xây dựng và chia sẽ dependency, documentation etc. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tạo một dự án bằng Maven đơn giản trong Intellij.

Tải Maven

Để tại project Maven, trước tiên chúng ta cần phải download maven về máy. Maven đối với mỗi hệ điều hành có các cách khác để download, dưới đây mình chỉ liệt kê các bước chung để install Maven.

 1. Cấu hình JAVA_HOME environment variable.
 2. Tải và giải nén unzip Maven.
 3. Cấu hình M2_HOME environment variable trỏ đến thư mục lưu trữ Maven được unzip.
 4. Cấu hình M2_HOME/bin(%M2_HOME%\bin cho Windows, $M2_HOME/bin cho unix).
 5. Thêm M2 vào PATH environment variable (%M2% cho Windows, $M2 cho unix)
 6. Mở Comand line kiểm tra với lệnh mvn -version.

Nếu cài đặt thành công, sau khi chạy lệnh mvn -version comand line sẽ trông như thế này. Hiện tại phiên bản maven 3.3.9 là ổn định nhất nên khuyến khích các bạn download version này nha.

Apache Maven 3.3.9 (bb52d8502b132ec0a5a3f4c09453c07478323dc5; 2015-11-10T23:41:47+07:00)
Maven home: /Users/nguyenthanhhai/apache-maven-3.3.9
Java version: 1.8.0_171, vendor: Oracle Corporation
Java home: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre
Default locale: en_VN, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "10.14.6", arch: "x86_64", family: "mac"
Nguyens-MacBook-Pro-2:~ nguyenthanhhai$

Tạo Project Maven trong intellij

Bước 1: Mở intellij và chọn create new project.

Bước 2: Chọn project Maven -> chọn next

Maven project

Bước 3: Nhập groupdId, artifactId, version-> nextmaven

Bước 4: Đặt tên project và nơi lưu trữ project ->  finishmaven project

Sau khi tạo thành công, project của chúng ta sẽ như sau:struct maven project

File pom.xml chứa tất cả các thông tin chúng ta đã thêm lúc khởi tạo dự án. 

Cấu hình Maven cho Intellij

Cho macos, Từ thanh menu intellij , chúng ta chọn File -> Other settings -> Default settings -> Build, Execution, Deployment -> MavenMaven setting intellij

Trong mục Maven home directory: Chọn đường dẫn đến thư mục maven mà chúng ta đã tải xuống trước đó.

User setting file: chọn Override và chọn đến thư mục maven vừa được tải -> conf -> settings.xml.

Local repository: Là nơi lưu trữ các dependency của Maven. Chúng ta có thể chọn nơi khác hoặc để mặc định cũng được.

Thao tác Maven trong intellij

Maven hỗ trợ chạy các lệnh comandline với giao diện trực quan như hình bên dưới. Chúng ta có thể sử dụng

 • clean – để xoá tất cả các file được generate bởi bản build trước.
 • compile – biên dịch project
 • install – compile và lưu trữ project vào local repository.
 • etc

maven comand line intellị

Clean maven trong intellij

Sử dụng clean trong intellij thành công màn hình console sẽ cho kết quả như sauclean maven intellij

compile maven trong intellij

compile maven intellij

Intall maven trong intellij

maven install intellij

Note Sau khi install, ngoài việc compile project thì maven sẽ download source code vào local repository. Nơi mà chúng ta đã config trong intellij.

Một số lỗi khi biên dịch với intellIJ

Error:java: javacTask: source release 8 requires target release 1.8

Với project thông thường chúng ta có thể setting như sau

 1. File > Settings > Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler
 2. Thay đổi Target bytecode version sang 1.8 

Nếu project build với maven chúng ta đoạn script sau vào đầu file pom.xml

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <source>1.8</source>
        <target>1.8</target>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x