Triển khai Mongoose trong dự án Node.js

Mongoose là gì?

mongoose

Mongoose là một thư viện Object Data Modeling (ODM) cho mongodb và Node.js. Mongoose quản lý các mối quan hệ dữ liệu cung cấp các cơ chế validate dữ liệu, truy vấn dữ liệu etc.

Đây gần như là thư viện ODM cho mongodb trong Node.js được sử dụng nhiều nhất với 715,511 lượt download/ tuần (14/11/2019). Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt mongodb và tạo dự án Node.js sử dụng mongoose. 

Triển khai Mongoose trong Node.js

Trước khi bắt đầu code một ứng dụng Node.js với sử dụng MongoDB, chúng ta cần tải MongoDB xuống máy local. Để tải MongoDB xuống ở mỗi hệ điều hành là khác nhau các bạn có thể làm theo hướng dẫn tại trang chủ.

Bạn phải đảm bảo rằng Node.js đã ready trên máy tính của bạn. Nếu máy tính chưa cài Node.js các bạn có thể truy cập trang chủ và tải xuống.

Sau khi máy các bạn đã có đủ MongoDB và Node.js. Chúng ta cần một tool để quản lý database mongodb. Tool để quản lý MongoDB khá nhiều có thể nhắc đến như:

 • MongoDB Compass
 • RoboMongo
 • Studio 3T 
 • etc

Các bạn có thể chọn tuỳ ý, cá nhân mình sử dụng MongoDB Compass vì thấy khá tiện và cũng ít đòi mình follow các kiểu để được sài free =).

Trong loạt bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn sử dụng mongoose với Expressjs một framework của Nodejs

Khởi tạo project Node.js

Để khởi tạo project Node.js chúng ta làm theo các step sau:

Bước 1: Khởi tạo thư mục dự án.

Bước 2: npm init

 • Mở cmd và cd đến thư mục vừa mới tạo chạy lệnh npm init. Sau khi chạy xong bước này thư mục chứa file package.json.

Bước 3: Install mongoose

 • cd đến thư mục của dự án gõ npm i mongoose

Bước 4: Install Expressjs

 • cd đến thư mục dự án gõ npm i express

Bước 5: Setup babel

Chạy các lệnh:

 • npm i @babel/core
 • npm i @babel/node
 • npm install –save-dev @babel/preset-env

Tạo file .babelrc tại thư mực gốc của dự án và thêm nội dung sau:

{
 "presets": [
  [
   "@babel/preset-env",
   {
    "useBuiltIns": "entry"
   }
  ]
 ]
}

Sau khi đã hoàn thành các bước trên thì chúng ta đã có một project sẵn sàng cho các bài hướng dẫn về mongoose.

Source-base cho các bạn kiểm tra lại. Ở những bài sau thì mình sẽ dựa trên cấu trúc này để hướng dẫn thực hành nếu có, nên nó cũng khá quan trọng nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *