Tag: Java Core

Đọc và ghi file PDF trong Java với iText

iText là một thư viện được tạo ra bởi Bruno Lowagie cho phép tạo, chỉnh sửa và đọc các file PDF. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng iText để thực hiện các thao tác cơ bản với file PDF. Maven dependency Để sử dụng iText chúng ta cần thêm dependency sau vào …

Cách custom Key cho HashMap trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội bộ bên trong HashMap của Java hoạt động như thế nào và từ đó chúng ta có thể custom một key-class phù hợp với mục đích riêng của mình. Quản lý key trong HashMap Cấu trúc bên trong HashMap Map được sử dụng để lưu trữ các giá …

Sự khác nhau giữa a.getClass() và A.class trong Java

Trong Java, class java.lang.Class là một entry point của mọi thao tác của reflection API. Trong Java chúng ta có 2 cách để lấy java.lang.Class object: Sử dụng Object.getClass() method Sử dụng .class Cách java.lang.Class object trong Java Method Object.getClass() là một instance method của Object class. Nếu chúng ta có một object, chúng ta có thể gọi object.getClass() để …

Xác thực Email trong Java với regular expressions

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách kiểm tra tính hợp lệ của email sử dụng Java regular expressions. Xác thực email trong Java Xác thực email là điều bắt buộc đối với các ứng dụng cho phép người dùng đăng ký tài khoản qua email.  Một địa chỉ email được chia thành ba phần chính: local …

Cách download Oracle JDK trên MacOS

Có rất nhiều cách để cài đặt Java trên hệ điều hành MacOS, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách download Java trong MacOS thường được sử dụng. Hiện tại các bạn có thể lựa chọn sử dụng OpenJDK hoặc Oracle JDK, tuy nhiên nếu các bạn đang trong quá trình tìm hiểu …

Giờ UTC là gì? GMT và UTC khác nhau như thế nào

Trong lập trình việc phải xử lý các dữ liệu về thời gian là rất thường xuyên, tuy nhiên rất nhiều người vừa tiếp xúc với nó cảm thấy lúng túng vì có quá nhiều khái niệm khó hiểu. Việc không hiểu rõ những khái niệm đó sẽ rất dễ đưa chúng ta đến những sai lầm khi phát triển …

Biến global trong Java

Trong Java không có khái niệm về biến global, do đó chúng ta không thể tạo các một biến global như trong các ngôn ngữ khác chẳng hạn như C hoặc C++. Tuy nhiên chúng ta có thể đạt được điều tương tự bằng cách sử dụng các khái niệm khác trong Java như biến static trong class hoặc khai …

Static import trong Java

Việc sử dụng static import có một lý do lớn nhất là làm mã nguồn trở nên gọn và dễ dàng đọc hiểu hơn. Ví dụ như Math.sqrt() trông sẽ khó chịu hơn với sqrt().