So sánh 2 String không phân biệt hoa thường

Nếu chúng ta muốn so sánh 2 String không phân biệt ký tự hoa thường thì trong Java đã hỗ trợ một số cách sẵn, do đó chúng ta không cần viết thêm code xử lý cho vấn đề này.

String class

Bản thân mỗi String đã chứa hàm equalsIgnoreCase() dùng để so sánh với một String instance khác không phân biệt hoa thường.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String lower = "deft blog";
    String upper = "DEFT BLOG";
    boolean result = lower.equalsIgnoreCase(upper);
    System.out.println(result);
   }
}

Output: true

Apache Commons Lang

Thư viện Apache commons lang đã cung cấp sẵn StringUtils class cung cấp method cho phép so sánh 2 string không phân biệt hoa thường.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String lower = "deft blog";
    String upper = "DEFT BLOG";
    boolean result = StringUtils.equalsIgnoreCase(lower, upper);
    System.out.println(result);
   }
}

Output: true

Nguồn

https://www.baeldung.com/java-string-equalsignorecase

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x