Replace trong Arraylist với ví dụ cụ thể

Nếu chúng ta muốn cập nhật các giá trị trong ArrayList mà đã biết trước được vị trí của nó nằm ở đâu thì chúng ta chỉ cần gọi hàm set(int index, E element) để ghi đè lên giá trị cũ.

import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<Integer>();
    arr.add(1);
    arr.add(2);
    arr.add(3);
    arr.add(4);
    arr.add(5);
    arr.add(6);

    arr.set(1, 10);
    for (Integer t : arr) {
      System.out.print(t + " ");
    }
  }
}

Output: 1 10 3 4 5 6

Nếu các bạn muốn cập nhập tất cả các phần tử chúng ta có hàm replaceAll().

public void replaceAll(UnaryOperator<E> operator);

Chúng ta sẽ truyền vào một implement của UnaryOperator để cập nhập tất cả các giá trị. 

Ví dụ mình có một ArrayList lưu điểm của các thí sinh, vì điểm quá thấp không có học sinh nào điểm lớn hơn 8, nên mình bảo mỗi phụ huynh đóng cho mình 200k để mình nâng lên 2 điểm. 

 

import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<Integer>();
    arr.add(1);
    arr.add(2);
    arr.add(3);
    arr.add(4);
    arr.add(5);
    arr.add(6);

    arr.replaceAll(t -> t + 2);

    for (Integer t : arr) {
      System.out.print(t + " ");
    }
  }
}

Output: 3 4 5 6 7 8 

 

‹Previous Next›

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x