Hướng dẫn sử dụng Dictionary trong Java

Dictionary là một một abstract class dùng để lưu trữ các cặp giá trị key-value. Nó hoạt động tương tự như HashMap, sử dụng một key để lưu trữ các giá trị tương ứng và truy xuất chúng dựa vào key này.

dictionary

Khởi tạo một dictionary

Việc đầu tiên cần làm khi muốn khởi tạo một dictionary là chọn một class implement của nó như điển hình là HashTable.

import java.util.Hashtable;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // creating a My HashTable Dictionary
    Hashtable<String, String> my_dict = new Hashtable<String, String>();

    // Using a few dictionary Class methods
    // using put method
    my_dict.put("01", "Apple");
    my_dict.put("10", "Banana");

    // using get() method
    System.out.println("\nValue at key = 10 : " + my_dict.get("10"));
    System.out.println("Value at key = 11 : " + my_dict.get("11"));

    // using isEmpty() method
    System.out.println("\nIs my dictionary empty? : " + my_dict.isEmpty() + "\n");

    // using remove() method
    // remove value at key 10
    my_dict.remove("10");
    System.out.println("Checking if the removed value exists: " + my_dict.get("10"));
    System.out.println("\nSize of my_dict : " + my_dict.size());
  }
}

Output

Value at key = 10 : Banana
Value at key = 11 : null

Is my dictionary empty? : false

Checking if the removed value exists: null

Size of my_dict : 1

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/java-util-dictionary-class-java/

https://www.educative.io/edpresso/how-to-create-a-dictionary-in-java

3 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x