HashMap put() trong java với ví dụ cụ thể

HashMap put() trong java dùng để thêm một cặp key – value vào HashMap. Nếu key đã chứa sẵn trong HashMap thì value sẽ được thay thế giá trị mới vừa được thêm vào.

Syntax

public V put(K key, V value);
import java.util.HashMap;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    // Creating an empty HashMap
    HashMap<Integer, String> hash_map = new HashMap<Integer, String>();

    // Mapping string values to int keys
    hash_map.put(1, "share");
    hash_map.put(4, "programming");
    hash_map.put(5, "net");
    System.out.println(hash_map);

    hash_map.put(1, "haha");
    System.out.println(hash_map);

  }
}

Output:

{1=share, 4=programming, 5=net}
{1=haha, 4=programming, 5=net}

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x