Cách tắt logo trong Spring boot khi khởi động ứng dụng

Để tắt logo được in ra màn hình console hoặc trong file log khi ứng dụng Spring Boot khởi động, chúng ta có 3 cách khác nhau để làm điều này

Sử dụng code

Chúng ta có thể sử dụng setBannerMode(Banner.Mode.OFF) trong hàm main của một ứng dụng Spring Boot, với cách này thì logo sẽ không được in ra khi ứng dụng khởi động.

import org.springframework.boot.Banner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; 
 
@SpringBootApplication
public class Application 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    SpringApplication app = new SpringApplication(Application.class);
    app.setBannerMode(Banner.Mode.OFF);
    app.run(args);
  }
}

Sử dụng file properties

Đây là cách mình khuyến khích sử dụng hơn vì chúng ta không cần phải chỉnh sửa code và có thể thay đổi cấu hình một cách dễ dàng thông qua thuộc tính spring.main.banner-mode được cấu hình trong file properties.

Trong application.properties

spring.main.banner-mode=off

Hoặc nếu bạn sử dụng định dạng YAML thì cấu hình tương tự

application.yaml
spring:
 main:
  banner-mode:"off"

Sử dụng startup arguments

Lúc khởi động ứng dụng chúng ta cũng có thể truyền tham số đầu vào để ẩn logo thông qua spring.main.banner-mode 

workspace> java -Dspring.main.banner-mode=off -jar spring-boot-simple-1.0.jar

Chúc các bạn thành công!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x