ArrayList add() trong java với ví dụ cụ thể

Để thêm phần tử vào ArrayList trong java, chúng ta sử dụng method add(), tuy nhiên method này có khá nhiều cách sử dụng:

public boolean add(E element)

Cách này chúng ta chỉ cần truyền phần tử vào và nó sẽ tự động thêm vào cuối ArrayList.

import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<Integer>();
    arr.add(1);
    arr.add(3);
    for (Integer i : arr) {
      System.out.print(i + " ");
    }
  }
}

Output: 1 3

public void add(int index, E element)

Thêm một phần tử vào vị trí được chỉ định.

import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<Integer>();
    arr.add(1);
    arr.add(3);
    arr.add(1, 2);
    for (Integer i : arr) {
      System.out.print(i + " ");
    }
  }
}

Output: 1 2 3

Lưu ý, nếu index nhỏ hơn không hoặc lớn hơn số lượng phần tử của mảng chúng ta sẽ nhận được IndexOutOfBoundsException đấy nhé.

public boolean addAll(Collection<? extends E> c)

Thêm một collection vào cuối ArrayList. Lưu ý collection ở đây có thể là ArrayList, hay Set etc.

 

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<Integer>();
    arr.add(1);
    arr.add(3);

    Set<Integer> tmp = new HashSet<>();
    tmp.add(-1);
    tmp.add(10);

    arr.addAll(tmp);
    for (Integer i : arr) {
      System.out.print(i + " ");
    }
  }
}

Output: 1 3 -1 10 

public boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c)

Thêm một collection vào vị trí index của ArrayList. Giả sử mình muốn thêm một collection vào đầu ArrayList thì mình sẽ làm như sau:

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<Integer>();
    arr.add(1);
    arr.add(3);

    Set<Integer> tmp = new HashSet<>();
    tmp.add(-1);
    tmp.add(10);

    arr.addAll(0, tmp);
    for (Integer i : arr) {
      System.out.print(i + " ");
    }
  }
}

Output: -1 10 1 3 

 

‹Previous Next›

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x