Tag: Java IO

Cách convert Object sang Byte Array trong Java

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách convert một object sang byte array trong Java và ngược lại. Sử dụng Java thuần Ví dụ chúng ta có một User class như sau Chúng ta có thể sử dụng ByteArrayOutputStream và ObjectOutputStream để convert một object sang byte array và  ByteArrayInputStream và ObjectInputStream để convert byte …

Copy thư mục trong Java

Việc copy một thư mục phức tạp hơn copy một tập tin vì trong thư mục còn chứa các tập tin và thư mục con trong đó, mỗi thư mục con lại có các tập tin và thư mục con và v.v.