Sự khác biệt giữa print() và println() trong Java

Print

Print() method trong Java được sử dụng để in một đoạn văn bản trên màn hình console. Sau khi in văn bản trên một dòng trong màn hình console thì đồng thời nó cũng sẽ di chuyển con trỏ đến cuối văn bản. Những lần in tiếp theo sẽ bắt đầu từ vị trí này.

Chúng ta có một số overload print() method:

 • void print(boolean b).
 • void print(char c).
 • void print(char[] s).
 • void print(double d).
 • void print(float f).
 • void print(int i).
 • void print(long l).
 • void print(Object obj).
 • void print(String s).

Ví dụ

import java.io.*; 
 
class GFG { 
  public static void main(String[] args) 
  { 
 
    // The cursor will remain 
    // just after the 1 
    System.out.print("GfG1"); 
 
    // This will be printed 
    // just after the GfG2 
    System.out.print("GfG2"); 
  } 
} 

Output

GfG1GfG2

Println

Khác với print(), Println() method trong Java được sử dụng để in một đoạn văn bản trên màn hình console. Sau khi in văn bản trên một dòng trong màn hình console thì đồng thời nó cũng sẽ di chuyển con trỏ đến dòng tiếp theo. Những lần in tiếp theo sẽ được in trên dòng mới.

Các overload println() method:

 • void println().
 • void println(boolean x) .
 • void println(char x).
 • void println(char[] x).
 • void println(double x).
 • void println(float x).
 • void println(int x).
 • void println(long x).
 • void println(Object x).
 • void println(String x).

Ví dụ

import java.io.*; 
 
class GFG { 
  public static void main(String[] args) 
  { 
 
    // The cursor will after GFG1 
    // will at the start 
    // of the next line 
    System.out.println("GfG1"); 
 
    // This will be printed at the 
    // start of the next line 
    System.out.println("GfG2"); 
  } 
} 

Output

GfG1
GfG2

Sự khác nhau giữa print() và println()

println() print()
Thêm một dòng mới sau khi in một đoạn văn bản bất kỳ Không thêm dòng mới sau khi in ra một đoạn văn bản.
Có thể hoạt động khi không có thông số đầu vào, đơn giản là thêm một dòng mới. Để gọi phải truyền vào tham số.

Nguồn

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-print-and-println-in-java/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x