Cách tạo Sheet trong File Excel với Java

Để tạo một Sheet trong một file excel với Java, chúng ta có thể sử dụng thư viện Apache poi. Đầu tiên chúng ta cần thêm apache poi denepdency vào dự án maven.

<dependency> 
   <groupId>org.apache.poi</groupId> 
   <artifactId>poi</artifactId> 
   <version>3.12</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.poi</groupId> 
   <artifactId>poi-ooxml</artifactId> 
   <version>3.12</version> 
  </dependency>

Giả sử trong ví dụ này mình đã có sẵn file deft.xlsx. Chúng ta sẽ tiến hành mở file này lên và tạo các sheet cho nó thông qua mã sau:

import java.io.*; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook; 
import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet; 
import org.apache.poi.ss.usermodel.Workbook; 
 
public class CreateSheet { 
  public static void main(String[] args) 
   throws FileNotFoundException, IOException 
  { 
 
    // Creating Workbook instances 
    Workbook wb = new HSSFWorkbook(); 
 
    // An output stream accepts output bytes and sends them to sink. 
    OutputStream fileOut = new FileOutputStream("deft.xlsx"); 
     
    // Creating Sheets using sheet object 
    Sheet sheet1 = wb.createSheet("Array"); 
    Sheet sheet2 = wb.createSheet("String"); 
    Sheet sheet3 = wb.createSheet("LinkedList"); 
    Sheet sheet4 = wb.createSheet("Tree"); 
    Sheet sheet5 = wb.createSheet("Dynamic Programing"); 
    Sheet sheet6 = wb.createSheet("Puzzles"); 
     
 
System.out.println("Sheets Has been Created successfully"); 
 
    wb.write(fileOut); 
  } 
} 

Output: Sheets Has been Created successfully

Và 6 sheet mới tương ứng đã được tạo

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x