Tags:

Array Data Structure

Trong khoa học máy tính, Array(mảng) là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một tập các phần tử, mà mỗi phần tử được xác định bởi một chỉ mục hoặc khoá. 

Mảng có rất nhiều biến thể, trong đó đơn giản nhất là mảng một chiều, ngoài ra còn1 có mảng 2 chiều,… Mảng cũng có thể dùng để implement table, vector.

Một mảng được lưu trữ sao cho vị trí của mỗi phần tử được tính tính dựa trên một biểu thức toán học. Cho ví dụ sau, một mảng số nguyên có 10 phần tử, có chỉ mục tử 0 đến 9. Lúc này 10 phần tử của mảng có thể được lưu tại các địa chỉ trong memory như sau: 1000, 1002, 1004, 1006, … 1018. từ các địa chỉ trên ta có thể suy ra được địa chỉ các phần tử trong mảng được tính theo công tính 1000 + 2*i (với i là chỉ mục của các phần tử trong mảng).

Như vậy địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng được gọi là foundation address, các địa chỉ của các phần tử còn lại trong mảng được tính dựa trên địa chỉ của phần tử đầu tiên. 

Mảng là một trong những cấu trúc dữ liệu lâu đời, và được sử dụng trong hầu hết các chương trình. Mảng còn được sử dụng để implement các cấu trúc dữ liệu khác như List, Strings,.. 

Thực hành

Tìm kiếm(Searching)

More >>

Sắp xếp(Sorting)

More>>

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x