Tag: SSH

Cách thêm SSH key vào Github

Bằng cách sử dụng SSH protocol bạn có thể kết nối đến các Github mà không cần phải cung cấp thông tin đăng nhập (username, password). Để thêm SSH key vào Github trước tiên các bạn cần phải đảm bảo rằng mình đã generate SSH key và thêm vào ssh-agent. Kiểm tra SSH key Trước khi generate một SSH mới …

SSH là gì? Cơ chế hoạt động của SSH

SSH là gì? SSH hay còn được gọi là Secure Shell hay Secure Socket Shell là một network protocol dùng để thiết lập các kết nối bảo mật nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền. Các chương trình trước đây: telnet, rlogin không sử dụng phương pháp mã hoá. Vì thế bất …