Tag: Mockito

Sự khác nhau giữa mockito-core và mockito-all

Mockito là một mock-framework rất phổ biến trong Java testing, nhưng nếu đây là lần đầu tiên bạn tiếp xúc với nó thì có thể bạn sẽ cảm thấy hơi bối rối vì nó có nhiều hơn một dependency để lựa chọn. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt giữa mockito-core và mockito-all …

Cách sử dụng ArgumentCaptor trong mockito

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng ArgumentCaptor trong mockito. Đây là một tính năng khá thú vị nhưng vì điều kiện sử dụng tính năng này không thường xuyên nên rất dễ quên. Sử dụng ArgumentCaptor trong trường hợp nào? ArgumentCaptor cho phép chúng ta theo dõi các tham số truyền vào …

Sự khác nhau giữa Mock và Spy trong Mockito

Spy và Mock trong Mockito đều được dùng để tạo ra các mock object và giả lập kết quả trả về. Tuy nhiên, rất nhiều người lại thường nhầm lẫn 2 khái niệm này và thường xem nó như một. Điểm khác nhau lớn nhất giữa Spy và Mock đó chính là đối với Mock chúng ta có thể tạo …

Hướng dẫn sử dụng @Mock, @Spy, @Captor và @InjectMocks trong Mockito

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số annotation cơ bản và thường xuyên được sử dụng khi làm việc với Mockito là @Mock, @Spy, @Captor, and @InjectMocks. Enable Mockito Annotations Trước khi tìm hiểu cách sử dụng của các annotation trên chúng ta cần enable mockito để các chúng có thể hoạt động. Bài viết này sử …

Mock Static method với Mockito

Khi viết unit-test đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải các tình huống cần phải giả lập kết quả trả về (sau đây gọi là mock) của các static method. Để làm được điều này, có rất nhiều thư viện hỗ trợ như powermock, mockito. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách mock static method …