Tag: Java Reflection

Nguyên nhân xảy ra lỗi InvocationTargetException

Khi làm việc với Java Reflection, việc xảy ra lỗi InvocationTargetException là rất thường xuyên. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân làm xảy ra exception này và cách để xử lý nó. Nguyên nhân xảy ra lỗi InvocationTargetException Lỗi này chủ yếu xảy ra khi chúng ta sử dụng Java Reflection để gọi một …

Cách gọi một method tại Runtime sử dụng Java Reflection

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách gọi một method tại thời điểm runtime sử dụng Java Reflection API. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một Operations class như sau Method object Trong Java Reflection mọi thao tác với một method bất kỳ được định nghĩa bên trong một class đều thông qua …

Kiểm tra một method có phải là Static với Java Reflection

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách kiểm tra một method có phải là static hay không bằng cách sử dụng Java Reflection. Kiểm tra static method trong Java Giả sử chúng ta có StaticUtility class với một số static method như sau Để kiểm tra một method có phải là static method hay …

Cách gọi một private method trong Java với Reflecion

Trong khi các private method được tạo ra nhằm ngăn chặn việc chúng bị gọi thực thi từ phía bên ngoài class, tuy nhiên nếu chúng ta muốn làm điều này vì một số lý do nào đó thì vẫn có một số cách để làm được. Trong Java, cách truyền thống để gọi một private method là dùng Java …

Kiểm tra một class có phải là abstract không với Java Reflection

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách kiểm tra một class có phải là abstract class hay không trong Java sử dụng Reflection API. Chuẩn bị Giả sử chúng ta có một abstract class AbstractExample và InterfaceExample interface.  Modifier#isAbstract Method Chúng ta có thể kiểm tra một class có phải là abstract hay không bằng …

Gọi private method trong Java với reflection

Trong Java, các private method thường được sử dụng để ngăn chặn bên ngoài class gọi đến những method này. Trong một số trường hợp đặc biệt chúng ta vẫn có thể gọi các private method từ bên ngoài class thông qua Java reflection.  Ngoài ra trong các ứng dụng Spring chúng ta được cung cấp một ReflectionTestUtils class có …

Làm quen với Java Reflection

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Java reflection, một kỹ thuật cho phép kiểm tra hoặc sửa đổi các thuộc tính, method trong class, interface tại thời điểm runtime. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng reflection để khởi tạo các object, thực hiện các lời gọi hàm hoặc thậm chí có …