Tag: Design Pattern

Design pattern trong Java: Command

Khái niệm Command là một behavioral design pattern biến một yêu cầu thành một đối tượng độc lập chứa tất cả thông tin về yêu cầu. Việc chuyển đổi này cho phép bạn chuyển các yêu cầu dưới dạng đối số của phương thức, trì hoãn hoặc xếp hàng đợi việc thực thi một yêu cầu và hỗ trợ các …

Design pattern trong Java: Facade

Khái niệm Facade là một design pattern thuộc loại structural(cấu trúc) pattern cung cấp interface đơn giản hoá cho library, framework hoặc bất kỳ tập hợp class phức tạp nào khác. Bài toán? Hãy tưởng tượng bạn phải làm cho code của mình hoạt động với một loạt các đối tượng thuộc về một lib hoặc một framework. Thông thường, …

Design pattern trong Java: Singleton

Khái niệm Singleton là một design pattern thuộc loại Creation pattern(Khởi tạo) cho phép bạn đảm bảo rằng một class chỉ có một instance, đồng thời cung cấp một biến truy cập toàn cục cho instance này. Bài toán? Singleton Pattern giải quyết hai vấn đề cùng một lúc vi phạm nguyên tắc Single Responsibility: Đảm bảo rằng một class …

Design pattern trong Java: Observer

Khái niệm Observer là một design pattern thuộc loại Behavioral pattern(Hành vi) cho phép bạn xác định cơ chế đăng ký để thông báo cho nhiều đối tượng về bất kỳ sự kiện nào xảy ra với đối tượng mà họ đang quan sát. Bài toán? Hãy tưởng tượng rằng bạn có hai loại đối tượng: Khách hàng và cửa …

Design pattern trong Java: Adapter

Khái niệm Adapter là một design pattern thuộc loại Structure(Cấu trúc) cho phép các đối tượng trong interface không tương thích cộng tác. Bài toán? Hãy tưởng tượng bạn đang tạo ra một ứng dụng theo dõi thị trường chứng khoán. Ứng dụng tải xuống dữ liệu kho từ nhiều nguồn ở định dạng XML và sau đó hiển thị …

Design pattern trong Java: Abstract Factory

Khái niệm Abstract Factory là 1 design pattern thuộc loại Creational cho phép bạn tạo ra họ của các class liên quan mà không cần phải chỉ định các class cụ thể của chúng.  Bài toán? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang tạo một chương trình mô phỏng cửa hàng đồ nội thất. Code của bạn sẽ gồm các class …

DTO là gì? Dùng DTO trong những trường hợp nào?

DTO là gì? DTO hay tên gọi đầy đủ là Data Tranfer Object là một design pattern lần đầu tiên được giới thiệu bởi Martin Fowler trong cuốn sách EAA. Mục đích sử dụng chính của DTO đó là giảm số lần gọi các method giữa các tiến trình xử lý. Giảm số  lần gọi các method giữa các tiến …