Category: English is easy, go!

Bạn cảm thấy Tiếng Anh quá khó nhai, thầy cô giảng quá khô khan, học thêm thì không vô được chữ nào, tự học thì lười biếng, thôi đi đầu thai kiếp khác luôn đi :)))) gặp người khác người ta sẽ nói vậy á, chứ đến với mình thì một phát ngu luôn, í lộn, giỏi luôn nhé! Vào thôi nào!