Category: Design Pattern

Sự khác nhau giữa MVC và MVP pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau giữa MVC – Model View Controller và MVP – Model View Presenter. Design Pattern và Architectural Pattern Architectural Pattern Architectural Pattern là các giải pháp được áp dụng trong kiến trúc tổng thể của một ứng dụng, nó có ảnh hưởng rất lớn đến codebase của …