Category: Algorithm

7 cách để đảo ngược một List trong Java

List trong Java là gì? Cho đến bây giờ chúng ta đã làm quen với khái niệm mảng array. Mảng là một nhóm các phần tử có kiểu dữ liệu tương tự được lưu trữ trong các vị trí bộ nhớ liền nhau được tham chiếu dưới một tên duy nhất. List về cơ bản giống như một mảng ngoại …

Tìm số lớn thứ 2 trong mảng – Java code

Bài toán: Cho một mảng số nguyên, viết một chương trình tìm ra số lớn thứ 2 trong mảng. Ví dụ Đây có lẽ là bài toán chắc hẳn nhiều bạn sinh viên sẽ gặp phải trong quá trình học hoặc phỏng vấn xin việc. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra một số cách giải …

Linear Search

Linear search hay còn lại là tìm kiếm tuần tự, là một phương pháp tìm kiếm một phần tử cho trước trong một danh sách