Tag: Java cơ bản

Sự khác nhau giữa a.getClass() và A.class trong Java

Trong Java, class java.lang.Class là một entry point của mọi thao tác của reflection API. Trong Java chúng ta có 2 cách để lấy java.lang.Class object: Sử dụng Object.getClass() method Sử dụng .class Cách java.lang.Class object trong Java Method Object.getClass() là một instance method của Object class. Nếu chúng ta có một object, chúng ta có thể gọi object.getClass() để …

Xác thực Email trong Java với regular expressions

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách kiểm tra tính hợp lệ của email sử dụng Java regular expressions. Xác thực email trong Java Xác thực email là điều bắt buộc đối với các ứng dụng cho phép người dùng đăng ký tài khoản qua email.  Một địa chỉ email được chia thành ba phần chính: local …

Generate random String trong Java

Để generate một String ngẫu nhiên trong Java có rất nhiều cách, qua bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách thường được áp dụng.  Generate random String Trong phần này, chúng ta sẽ tìm cách generate một string với số lượng ký tự xác định. Tuy nhiên những ký tự trong String có thể …

Cách download Oracle JDK trên MacOS

Có rất nhiều cách để cài đặt Java trên hệ điều hành MacOS, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách download Java trong MacOS thường được sử dụng. Hiện tại các bạn có thể lựa chọn sử dụng OpenJDK hoặc Oracle JDK, tuy nhiên nếu các bạn đang trong quá trình tìm hiểu …

Java có hỗ trợ default parameters không?

Rất tiếc câu trả lời là không! Java không hỗ trợ default parameters như những ngôn ngữ khác. Nhiều ngôn ngữ lập trình như C ++ hoặc JavaScript cho phép chúng ta đặt giá trị mặc định cho các tham số đầu vào của một method, chúng sẽ được sử dụng khi chúng ta thực hiện lời gọi hàm mà …

Biến global trong Java

Trong Java không có khái niệm về biến global, do đó chúng ta không thể tạo các một biến global như trong các ngôn ngữ khác chẳng hạn như C hoặc C++. Tuy nhiên chúng ta có thể đạt được điều tương tự bằng cách sử dụng các khái niệm khác trong Java như biến static trong class hoặc khai …

Static import trong Java

Việc sử dụng static import có một lý do lớn nhất là làm mã nguồn trở nên gọn và dễ dàng đọc hiểu hơn. Ví dụ như Math.sqrt() trông sẽ khó chịu hơn với sqrt().