Category: GIT

Tổng hợp 35 lệnh GIT cơ bản

Là một developer thì chắc hẳn chúng ta cần phải trang bị kiến thức sử dụng GIT để quản lý mã nguồn và làm việc nhóm. Việc sử dụng GIT thuần thục sẽ giúp chúng ta quản lý mã nguồn và làm việc nhóm hiệu quả hơn.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số …